Rodzina jako enklawa, obraz Neumanna

Co to są enklawy społeczne?

	Słowo "enklawy" ma swoją etymologię z łaciny :od słowa "clavis" - klucz. Skojarzeniem od razu staje się coś zamkniętego. Są dwa rodzaje enklaw-po pierwsze zamknięcie przed kimś lub czymś. Taki rodzaj zamknięcia daje nam bezpieczenstwo. Drugie-zamknięcie nas przez kogoś :jest to naszym zniewoleniem, wyklucza to nawet normalne funkcjonowanie. Oba typy enklaw mają różny charakter: pozytywny bądź negatywny. Pozytywnie enklawy są obszarami intymnymi, w szerokim aspekcie rozumiane jako grupy społeczne, obywatelskie, domy, ogrody, muzea, kluby,czyli wszystko to, co zostało stworzone dla naszej wolności i wygody. Enklawy bez konkretnego charakteru to np. twierdzę, klasztory, sekty, szpitale (sanatorium w Davos), które mają wydźwięk negatywny, jak i pozytywny.
	Czego mogą tyczyć się enklawy w naszym życiu? Mianowicie ekonomii, demografii, zawodowe, kulturowe, polityczne itd. Określając morfologię enklaw mamy szkic "wyspowej" budowy ich, czyli duże zamknięcia obejmują mniejsze, naśladując trochę rosyjska matrioszkę, mniejsze są wewnątrz większych, aż do największej.

Kryterium enklaw społecznych

	Przestrzeń enklawy może być definiowana fizycznie, jak i społecznie. Podział że względu na:
-lokalizację, "fizyczność", np. Miasto-wieś, dzielnica miasta
-"własność" przestrzeni, np. Prywatna, publiczna
-"położenie" społeczne

	Za kryterium oceny należy przyjąć poziom uczestnictwa i korzystania z różnego rodzaju uprawnień i instytucji społecznych i z praw obywatelskich.

	Kolejne, w sensie terytorialnym, jest sposób wyodrębnienia. Dawne "familoki" są takim przypadkiem, następnie osiedla PRL. Obecnie są to stare dzielnice i kamienice z mieszkaniami "komunalnymi".

	Inne kryterium, to sposób wyodrębnienia się przestrzeni w długim okresie. Polega to na tym, że mieszkańcy przesuwają się z jednej przestrzeni do drugiej.
	Ostatnia, własność przestrzeni:prywatna czy publiczna.
Przykład enklawy ze względu na lokalizację, osiedle Nowy Dwór we Wrocławiu

Enklawy nowoczesne

	Internet stanowi kluczowe miejsca funkcjonowania współczesnych enklaw, które się charakteryzują globalizacją, co rzutuje na odczucia zmysłowe zjawisk oddalonych;obejmuje informację, kulturę, wiedzę czy kreatywność, a nawet związki międzyludzkie. Wskaźniki społeczeństwa :
-stopień rozwoju
-istnienie multimedialnej struktury telekomunikacyjnej

Centralnym miejscem jest tożsamość jednostki.

Soroptymistki ww Polsce

	Nowoczesna demokracja w Polsce przyjęła nowy obrót bazując na wartościach, przekształciły życie społeczne, tak, aby ludzkie działania zaspokajaly potrzeby ludzi.
	Coraz częściej zaczyna panować przekonanie, że jakość życia zależy nie od środków, lecz od kontaktów. Bazując na koncepcji Arystotelesa, zakładającej współdziałanie, otwieramy się na drugiego człowieka. Rozwinął się sektor pozarządowy w instytucje noszące pomoc innym. Główne motywy angażowania się ludzi w działalność prospołeczną :
-rekompensata za pomoc
-szukanie nowych doświadczeń
-nawiązywanie kontaktów
	Przyklad: Women Lions, Cenvo, Zonta czy Soropotimist Club.
	Polska Unia Soropotimist International działa od 1990r.,jako pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej klub dla kobiet o takim charakterze.
	Soropotimist z łac. znaczy "siostry najlepsze". Idea pochodzi z USA, gdzie w 1921r.założono pierwszy klub w Kalifornii. Potem w Europie-Londyn i Paryż w 1924r.
	Soroptimist Interantional jest organizacją non profit, reprezentowaną przez ONZ. STATUS doradcy I kat. w Radzie Ekonomicznej i Socjalnej, Komitet UNESCO, UNICEF. Jest apolityczny-główne cele:
-podtrzymywanie wysokiego poziomu moralnego w biznesie
-promowanie praw człowieka
-kontakty że wszystkimi klubami z Europy i z USA
-służba człowiekowi
-budowanie zaufania międzynarodowego
	Organizacja realizuje się w sześciu dziedzinach:
-rozwój społeczno-gospodarczy
-edukacja
-zdrowie
-ochrona środowiska
-prawa człowieka
-przyjaźń międzynarodowa

	Oficjalne kolory:niebieski, czyli spokój i złoty - sukces. Na terenie Polski działa 12 klubów :w Warszawie (1990r.), Bielsku-Białej, Krakowie, Gdańsku, Gliwicach, Katowicach (2 kluby). Klub max. może mieć 25 członkiń przy jednomyślnej akceptacji poprzez tajne głosowanie ; osoby są wprowadzane. Środki są finansowane w środowisku, w którym Soroptimist działają poprzez działalność charytatywną. Zaspokajają osoby w trudnym położeniu. Działalność :wspieranie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, domu dziecka, hospicjum, zakup sprzętu medycznego, finansowanie zielonych szkół, akcje dobroczynne. Także Soroptimist promują młode talenty w szkołach muzycznych i artystycznych. Zakup sprzętu muzycznego, organizowanie koncertów, ale również finansują renowację zabytków. Otrzymały wyróżnienie od Mecenasa Kultury Polskiej: projekt "Polka-obywatelka-Europejka" jako propagowanie idei udziału kobiet w życiu publicznym, stawianie na rozwój, walka że stereotypami. Organizacja wykładów czy debaty publiczne. 

Soroprymistki ddla Ukrainy 2022r.

	Będąc na czasie warto wspomnieć o tym co obecnie dzieje się wśród uchodźców z Ukrainy, organizacja ta również okazała swe poparcie i w pomoc zaangażowały się wszystkie kluby Soroptimist International na terenie kraju. Na początku były to organizowanie żywności i odzieży, czy pomoc w zakwaterowaniu. Kluby SI że Szwajcarii i z Luxemburgu, okazały polskim członkiniom Unii swe poparcie i pomogły w organizacji transportu plastrów do Lwowa. Klub SI z Bielska-Białej zaaranżował projekt dla nowoprzybyłych Ukraińców adaptacje w kraju m.in.naukę języka polskiego. Kursy finansowane są z pieniędzy  otrzymanych z Federacji Europejskiej SI w ramach Action Fund. Z otrzymanych środków pokrywane są koszty wynajmu sal, płace lektorek oraz koszt podręczników, a klub ze swoich środków pokrywa indywidualne lekcje polskiego dla trzech uczennic. Również Klub SI Wratislavia na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu czy Klub SI w Słupsku na terenie Miejskiej Biblioteki w Słupsku prowadzi takie kursy.