Edukacja domowa, jako koncepcja edukacji życia

Edukacja życia

	100 lat temu niejaka Charlotte Mason, zmieniła postrzeganie nauczania jako przykry obowiązek chodzenia do szkoły. Była zwolenniczką nauczania w domu. Wmyslila teorię żywej edukacji i rozpowszechniła ją wśród innych nauczycieli, np. poprzez obserwację, spacery wśród natury, czytając żywe lektury. Motywacją do nauki miała by być chęć wiedzy, a nie surowy system kar i nagród. Mason wdrożyła metodę wzbudzania chęci nabierania kompetencji przez dziecko, zamiast wpajanie na siłę suchych faktów. 

Techniki zapamiętywania

A) skojarzenia-metoda ta zależna jest od naszej wyobraźni, chodzi tu o to, aby trudne zagadnienia powiązać ze skojarzeniami, np. Nr telefonu, można podzielić na 3 części np. Z konkretnymi obiektami lub faktami
B) grupowanie - duży materiał dzielimy na mniejsze grupy, te z kolei dzielimy na kategorie zawierające informacje, np. Lista zakupów 
C) mapy myśli - kreatywna technika sporządzania notatek w sposób graficzny. Mapa myśli zawiera:
-co jest ważne, co mniej
-kluczowe informacje są w centrum
-można dopisywać dodatkowe informacje po bokach mapy
Przykładowa mapa myśli
D) akronimy-zamiana informacji na inne słowo, które łatwiej zapamiętać
E) metodą łańcuchowa-wymyślenie np. Ciekawej historyjki z wplecionymi wyrazami do zapamiętania 

Koncentracja uważności z przestrzeni życia serca

	W jaki sposób umysł wpływa na leczenie?

	Umysł świadomie wpływa na ciało poprzez myślenie pozytywne. Podejmowanie dobrych decyzji i realizacja zgodnie z nimi zamierzeń. Nasz umysł kształtuje nasze otoczenie przez te wybory. Należy być świadomym samego siebie - swoich słabych stron i mocnych, nieustannie dążąc do celu, cieszenie się z sukcesów. Trzeba też umieć dostrzegać różnice pomiędzy myśleniem pozytywnym a życzeniowym. Różnica polega na tym, że myśląc życzeniowo niewiele się działa w kierunku osiągnięcia celu, a pozytywnie robisz bardzo dużo
-wyznacz jasny cel
-rób wszystko, co należy
-wybierz radość

	Umysł nieświadomie ma wpływ poprzez nasze nawyki i system wartości

-oczekiwania negatywne
-oczekiwania pozytywne  
NAWYKI
Związek między ciałem a umysłem 

A) afirmacje-krótkie stwierdzenia podsumowujące obrany cel. Afirmacjami można zastąpić stare, szkodliwe nawyki
B) wizualizacja-wyobrażanie sobie obrazow w podświadomości, aby je osiągnąć. Obrazy są dosłowne lub abstrakcyjne.

Medytacja
	Regulacją stresu i emocji poprzez techniki oddychania i osiągania spokoju umysłu. Łagodzi objawy nowotworowe.

Umysł vs serce
	Pionierami poszukiwań zależności pomiędzy przyczynami psychologicznymi ze schorzeniami serca byli kardiolodzy Friedman i Roseman. Ich badania koncentrowały się na chorobie wieńcowej. Zauważyli pewna zależność między stylem zachowań u osób chorych. Typowe było np zaciskanie sz. Takie osoby też mają potrzebę rywalizacji. Charakteryzuje ich też wyższy poziom hormonu walki, noradrenalny.

Naturalna nauka z przestrzeni

	Teoretycznie ogrody sensoryczne, czyli jak użyć przestrzeni naturalnej, aby się uczyć. Wg badań naukowych, kontakt z przyrodą, np. poprzez obserwację jej, obniża poziom stresu. Wiedza hortiterapii czyli zależność między ogrodami z człowiekiem. Wykorzystują otoczenie przyrody do stworzenia ogrodów sensorycznych.

Telepatia

	Słowo telepatia pochodzi z języka greckiego - to połączenie słów tele daleki i patheia-uczucie. Definicja mówi, że telepatia to komunikacja między ludźmi bez użycia jakiegokolwiek kontaktu jedynie myśli. Telepatia znana jest od dawna, już wśród Aborygenów wierzono, że ludzie potrafią komunikować się między sobą, ale też z przyrodą.
	W Tybecie wierzono w przekazywanie informacji za pomocą wiatru. Przykładami komunikacji telepatycznej jest też przeświadczenie rodzica, że dziecku dzieje się krzywda lub sztuki magików, polegające na odgadnięciu właściwej, wylosowanej karty.
	Telepatia nie ma uzasadnienia w nauce, dlatego stała się obiektem badań parapsychologów. Najpopularniejsza teza, to ta, mówiąca o tym, że mózg działa na zasadzie fal radiowych. Jest też teoria, że człowiek otoczony jest polem morfogenetycznym, autorem tej teorii jest Rupert Sheldrake, biolog brytyjskiego pochodzenia. Wg tej tezy pole te sprawia, że jedna osoba umie wyczuć, co myśli druga lub co się z nią dzieje. Na potwierdzenie tej teorii Sheldrake w 2006r. przeprowadził badanie, w którym poprosił osoby chętne o numery telefonów do bliskich. Następnie dzwonili i osoba po drugiej stronie linii miała zgadnąć kto dzwoni, trafność w 45%.
	Telepatii można się nauczyć!
Wg tybetańskich mnichów miało by to polegać przede wszystkim na ćwiczeniach koncentracji. Są specjalne ćwiczenia, np. dwie osoby umieszcza się w pokojach obok siebie, jedna wyobraża sobie obraz, druga go próbuje narysować 
Tybetańczycy, aby przekazywać sobie myśli, wprowadzają się w stan hipnozy, co ma mnóstwo zwolenników na świecie. 
Mantra tybetańska